Oferta

Naszą ofertę kierujemy do trzech głównych grup klientów:

 

Przedsiębiorstwa:

  • Dotacje na inwestycje, szkolenia, badania i rozwój, e-usługi

 

Organizacje pozarządowe

  • Dotacje i granty na działalność statutową oraz szkolenia

 

Jednostki Samorządu Terytorialnego i instytucje publiczne

  • Wnioski na inwestycje, studia wykonalności, strategie i plany rozwoju

 

Proszę wybrać interesujący Państwa obszar z menu po prawej stronie, aby poznać szczegóły oferty.