O firmie

Od 2007 roku świadczymy kompleksowe usługi związane z pozyskiwaniem środków unijnych, zarządzaniem projektami oraz rozliczaniem pozyskanych dla naszych klientów dotacji.

 

Obsługujemy projekty w ramach Programów Operacyjnych (zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym), ale także w ramach innych działań, w tym projektów z funduszy norweskich,  Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz programu Horyzont 2020.

 

Dotychczas dla naszych klientów pozyskaliśmy ponad 120 mln PLN dofinansowania!

Wartość wszystkich przygotowanych i zarządzanych przez nas projektów wynosi ponad 230 mln PLN.

 

Nasza skuteczność w wybranych naborach sięga 100%!

 

 Przygotowujemy również biznes plany oraz studia wykonalności inwestycji.