Dla organizacji pozarządowych

DOTACJE

Przygotowujemy i prowadzimy projekty zarówno z funduszy unijnych, jak również Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, środków ministerialnych i gminnych, funduszy norweskich, funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz innych.

 

Jesteśmy obecni na wszystkich etapach – od przygotowania dokumentacji aplikacyjnej, poprzez uzyskanie dotacji i realizację projektu, aż po jego prawidłowe rozliczenie:

  • Audyt wstępny – rozpoznanie potrzeb i dobór odpowiedniego dofinansowania
  • Weryfikacja możliwości uzyskania dotacji – wewnętrzna ocena w oparciu o kryteria oceny wniosków
  • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej – wniosek oraz załączniki
  • Wsparcie podczas procesu oceny – pomoc w komunikacji z urzędem oraz ewentualne korekty złożonych dokumentów
  • Wsparcie podczas podpisywania umowy o dotację
  • Zarządzanie projektem, w tym przygotowanie o nadzór procedur wyboru wykonawcy oraz bieżące monitorowanie postępów w realizacji i wdrażanie ewentualnych działań korygujących lub naprawczych
  • Rozliczanie uzyskanej dotacji – do momentu uzyskania stosownego dokumentu potwierdzającego prawidłowe zakończenie realizacji projektu