Kariera

Współpracujemy ze specjalistami w zakresie przygotowania wniosków, zarządzania projektami, audytu, a także przedstawicielami handlowymi oraz doradcami i konsultantami.

Możliwe formy zatrudnienia obejmują zarówno etat, jak i umowy cywilno-prawne lub o współpracy (firma-firma).

 

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu, obecnie prowadzimy nabór na następujące stanowiska:

 

Specjalista  ds. projektów badawczo-rozwojowych

Wymagania:

  • Praktyczna znajomość programów międzynarodowych i krajowych dotyczących finansowania przedsięwzięć badawczych i badawczo-rozwojowych
  • Doświadczenie w opracowywaniu i realizacji projektów badawczo-rozwojowych (np. POIG, NCBiR, FP7, H2020)

 

Zakres współpracy:

  • Wsparcie przy pozyskiwaniu partnerów do projektów i tworzeniu konsorcjów
  • Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnej
  • Wsparcie w trakcie realizacji (zarządzania projektem)

 

Wymagane dokumenty:

Przesłanie aplikacji (CV z opisem doświadczenia w wymaganym zakresie) na adres: praca@msr2.pl

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 923 z późn. zm.”

 

 

Specjalista  ds. projektów inwestycyjnych

Wymagania:

  • Znajomość dokumentacji dla okresu 2014-2020 w zakresie wsparcia dla sektora MŚP
  • Doświadczenie w opracowywaniu i rozliczania projektów inwestycyjnych dla MŚP w okresie 2017-2013
  • Czynne prawo jazdy kat. B,

 

Zakres współpracy:

  • Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnej
  • Wsparcie w trakcie realizacji (zarządzania projektem)

 

Wymagane dokumenty:

Przesłanie aplikacji (CV z opisem doświadczenia w wymaganym zakresie) na adres: praca@msr2.pl

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 923 z późn. zm.”