Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

Sukces gospodarczy i zrównoważone działania to dwie strony tej samej monety. Firmy, takie jak MSR, ponoszą odpowiedzialność za swoje działania, których zasadność musi zostać uzasadniona rozmaitym interesariuszom. CSR jest podejściem całościowym, o znaczeniu strategicznym i operacyjnym dla całej firmy.

Innymi słowy: zasada społecznej odpowiedzialności biznesu nie może pozostawać jedynie kwestią omawianą na zebraniach zespołu, lecz musi być wprowadzana w życie.

 

Zaangażowanie społeczne

Od początku swojej działalności MSR zacieśnia więzi ze społecznościami lokalnymi, konsekwentnie je wspierając.  Nasze działania charakteryzuje strategiczne, długofalowe podejście, dlatego wspieramy cenne inicjatywy. Właściciel firmy wspierał m.in. proces tworzenia Strategii Ulicy Piotrkowskiej, był Prezesem Stowarzyszenia INTRO na rzecz rozwoju miasta oraz współautorem projektu Łodzianie Decydują.

 

MSR dla młodzieży

Wierzymy, iż rozwój gospodarki w Polsce zależy w ogromnym stopniu od młodzieży, jej wykształcenia i rozwoju zawodowego. Dlatego chętnie doradzamy młodym, przedsiębiorczym osobom, które mają pomysł na siebie i na rozwój własnej firmy.

W ramach tej inicjatywy podejmujemy liczna działania skierowane do młodych ludzi, którzy dopiero startują na rynku pracy lub mają własne pomysły na biznes.

Udzielamy bezpłatnych konsultacji projektom  start–up, a także bierzemy udział w organizacji imprez, gdzie pomysłodawcy mogą się zaprezentować.

W 2013 roku pomogliśmy m.in. przy organizacji Start Up Weekendu w Łodzi. W 2014 roku byliśmy członkiem jury konkursu na najlepszy biznes plan w ramach projektu Młodzi w Łodzi.

Organizacja i udział w licznych konkursach dla młodych osób z całej Polski, które mają potencjał do kreowania nowej rzeczywistości gospodarczej naszego kraju, pozwalają nam wcielać w życie założenia polityki CSR wobec młodych osób.

 

MSR dla organizacji pozarządowych

W ramach tej inicjatywy udzielamy bezpłatnego wsparcia w postaci doradztwa dla organizacji pozarządowych, które poszukują dodatkowych funduszy na swoją działalność statutową. Od początku istnienia firmy wierzymy, iż to właśnie pasja, która cechuje osoby działające w III sektorze, może zmienić otoczenie w którym żyjemy. Dzięki naszemu wsparciu powstają przedstawienia teatralne, projekty szkoleniowe, organizacje otrzymują nowe siedziby i otrzymują wsparcie na ich remont.