Normy ISO są ustalane przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną w Genewie. Z greckiego można przetłumaczyć, że są to normy równości. Określają one standardy konkretnych płaszczyzn funkcjonowania przedsiębiorstw i organizacji. Co warto wiedzieć o normach ISO?
Odpowiadając na pytanie, co to jest norma ISO, warto wspomnieć, że określenia te można podzielić na kilka sekcji lub norm. Wyróżnia się:
1. serię ISO 9000,
2. serię ISO 14 000,
3. serię ISO 27 000.

Normy ISO – ile ich jest?

Łącznie wszystkich norm jest ponad 21 tysięcy. Są to bardzo ważne określenia, które regulują różne płaszczyzny działania firm. Aby uzyskać certyfikat ISO, należy spełnić określone warunki i pozytywnie przejść audyt w firmie.

Normy ISO - definicja i charakterystyka

Co to są normy ISO? To specjalne dokumenty opracowane przez ekspertów z różnych obszarów gospodarki. Wprowadzanie norm ISO ma na celu wzrost wydajności pracy, a także lepszą komunikację w handlu, poprawę efektywności działania i kontrolę prowadzenia działalności na całym świecie. W globalnym świecie standaryzacja jest kluczowa. Normy ISO wpływają na doskonalenie procesów i technik produkcyjnych. Umożliwiają one koordynowanie działań związanych z ochroną zdrowia oraz środowiska. Kto wydaje normy ISO? W Polsce normy ISO są opracowane, kontrolowane i wdrażane przez Polski Komitet Normalizacyjny. Od 1947 roku jednostka ta podlega Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej. Normy ISO dotyczą różnych sektorów gospodarki, a przez to mają też różny charakter. Dlatego można wyróżnić normy związane z zarządzaniem jakością i z systemem funkcjonowania poszczególnych organizacji gospodarczych, z wymaganiami, a także systemem jakości oraz normy dotyczące systemu zarządzania środowiskiem. Systemy zarządzania jakością mogą mieć miejsce w każdej firmie. Aby otrzymać stosowny certyfikat, należy zgłosić działalność gospodarczą do firmy, która może nadawać tego typu dokumenty. Procedura ubiegania się o certyfikaty wiąże się z wieloma formalnościami, a także z koniecznością przeprowadzenia audytu, który pozwoli na sprawdzenie, czy w firmie naprawdę zostały wdrożone koncepcji zarządzania. Po pozytywnym zakończeniu procesu nadawania certyfikatu, wydany zostanie stosowny dokument. Kolejnym etapem będzie natomiast sprawdzenie, czy system zarządzania jest skuteczny i wciąż spełnia wymagania nadane przez certyfikaty ISO. Koszt uzyskania certyfikatów jest różny w zależności od poszczególnych czynników, jak np. wielkość organizacji, liczba zatrudnionych pracowników, jedna czy więcej lokalizacji firmy itd. Z tego względu warto najpierw zasięgnąć rady i skontaktować się ze specjalistą, który po zapoznaniu się z sytuacją, doradzi, jakie jest najlepsze rozwiązanie.
Aktualizacje
Warto także wspomnieć, że wciąż ma miejsce aktualizacja norm ISO. Średnio co 3 lata tworzone są nowe standardy. Wszystkie normy przedstawia się za pomocą liczb, aby były one rozumiane w każdym kraju. Szybko można ocenić, jakie rodzaje systemów zarządzania znajdują się w konkretnej organizacji. Jeśli potrzebują Państwo pomocy w tym zakresie, warto skorzystać z usług profesjonalnej firmy AGM Konsulting: https://www.agm-konsulting.pl/.