Organizacje branżowe

Rozwijając MSR, staramy się także działać na rzecz innych przedsiębiorców z regionu jak i na rzecz samego województwa.

 

Cel ten realizujemy poprzez członkostwo w poniższych organizacjach:

 

Klub 500 Łódź

logo_klub500_menu

Klub 500 – Łódź jest autonomicznym, dobrowolnym  Stowarzyszeniem skupiającym Prezesów i Dyrektorów Firm i Instytucji mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego.
Jako cele działalności Stowarzyszenia przyjęto:

 •  prowadzenie działalności na rzecz rozwoju regionu,
 •  integracja przedstawicieli środowisk gospodarczych regionu łódzkiego,
 •  wspieranie działań pomagających szefom firm w kierowaniu przedsiębiorstwami.

 

Przyjęte cele statutowe Stowarzyszenie realizuje poprzez wymianę doświadczeń, organizację spotkań z przedstawicielami życia gospodarczego, polityki, samorządów, a także przedstawicielami nauki. Ważne miejsce w działalności Stowarzyszenia zajmuje promowanie podmiotów gospodarczych i ich właścicieli oraz prezesów uzyskujacych najlepsze wyniki, a także działajacych zgodnie z zasadami „Fair play”.

 

Przynależność do Klubu jest wyróżnikiem i swoistą rekomendacją w świecie biznesu.

 

 

Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa

logo LIPH_z podpisem 500

Izba w swoim obecnym kształcie istnieje od 1990 roku. Jest największą organizacją samorządu gospodarczego w regionie. Skupia ponad 300 podmiotów gospodarczych i jest liczącym się partnerem reprezentującym interesy swoich członków wobec władz administracji państwowej i samorządowej.

Podstawowym zadaniemjest troska o interesy członków i promocja przedsiębiorczości, dlatego właśnie :

 • tworzymy klimat potrzebny do rozwoju gospodarczego regionu
 • wspieramy inicjatywy gospodarcze naszych członków
 • uczestniczymy w programach rządowych i unijnych
 • upowszechniamy informacje o zakresie prowadzonej działalności podmiotów gospodarczych zrzeszonych w Izbie
 • działamy na rzecz promocji rodzimej produkcji i rozwoju eksportu
 • promujemy i upowszechniamy zasady etyki gospodarczej i doskonalimy metody rzetelnego postępowania w działalności biznesowej

ŁIPH jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej umożliwiając tą drogą prezentację interesów naszych przedsiębiorców na forum ogólnopolskim.

ŁIPH jest udziałowcem Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo-Technologicznego Sp. z o.o.

 

 

Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej Lewiatan

lewiatan

Kim jesteśmy:

 • Lewiatan to najsilniejsza organizacja prywatnego sektora w Polsce, zabiegająca o korzystne warunki prowadzenia biznesu
 • Działamy od stycznia 1999 r. na podstawie ustawy o organizacjach pracodawców z 23.05.1991 r.
 • Nasze związki zrzeszają ponad 3 500 firm – małych, średnich i dużych
 • Firmy – członkowie PKPP Lewiatan zatrudniają ponad 625 000 pracowników
 • Skupiamy 59 związków pracodawców z wielu nowoczesnych branż oraz regionów Polski

 

Zabiegamy o:

 • Lepsze prawo i sprzyjające warunki dla prowadzenia działalności gospodarczej
 • Poszanowanie praw i poprawę wizerunku pracodawców
 • Poprawę komunikacji i współpracy z lokalnymi władzami
 • Racjonalne wydatkowanie środków unijnych w regionie
 • Uczciwe warunki konkurowania i niższe koszty pracy